Termeni si Conditii

Proprietatea intelectuala

Materialele continute si drepturile de proprietate intelectuala din acest site de web apartin sau sunt licentiate societatii COTNARI SA sau altei societati din grupul COTNARI SA si sunt protejate de lege. Folosirea textelor si a datelor (de ex. Comunicate de presa, baze de date si altele) este permisa in urmatoarele conditii: 1. Documentele nu vor fi modificate; 2. Materialele pot fi folosite doar pentru uzul personal, non-comercial. 3. Orice copie a acestor materiale sau orice parte a acestora trebuie sa includa instiintarea de copyright. Folosirea informatiilor este interzisa in afara celor enuntate mai sus. Orice incalcare a acestor indicatii, va fi pedepsita conform legii. Utilizarea textelor si a datelor in conditiile de mai sus, nu permite folosirea designului si a layout-ului sau a fotografiilor afisate pe acest site de web sau pe un site de web care apartine grupului COTNARI SA. Elemente singulare aflate pe acest site de web sunt protejate copyright; acestea nu vor putea fi copiate sau imitate, decat in limita impusa de punctele 1-3 de mai sus; toate acestea sunt valabile in special pentru marci, logo-uri, grafica, imagini si culori folosite pe acest site de web. Aceasta licenta de a recopia nu permite includerea materialului sau a oricarei parti din el in orice alta lucrare sau publicatie, fie in forma de copie pe hard, electronica ori de alta natura. In special (dar fara limitare) nici o parte a acestui site nu poate fi distribuita sau copiata in vreun scop comercial. Nimic din ceea ce este continut in acest site nu poate fi subinteles ca oferind utilizatorului, implicit sau in vreun alt fel, vreo licenta sau drept in baza unui patent, marca de inregistrare sau drept de autor apartinand proprietarului acestui site sau ale oricarei terte parti. Nici o parte a acestui website nu poate fi reprodusa, retransmisa ori stocata pe un alt website sau intr-un alt tip de sistem electronic de inregistrare.

Imagini de la terti

Acest site de web contine imagini, in special sub forma unor fotografii, care se afla in proprietatea unor terti. Folosirea acestora in scop comercial, fara acceptul proprietarului de drept, este interzisa in mod expres.

Marci, denumiri, Logo-uri

Toate denumirile de produse si alte denumiri aflate pe acest site de web, sunt marci inregistrate ale unor companii apartinad grupului de societati COTNARI SA indiferent daca sunt marcate sau nu cu simbolul ® , TM sau ©. Folosirea acestora este interzisa tertilor.

Riscuri

Utilizatorul isi asuma riscul de a accesa site-ul de web si de a utiliza documentele afisate pe acesta. Informatiile continute in aceste site de web va sunt oferite “ca atare”, doar pentru scopurile dumneavoastra de informare, fara vreo garatie de orice fel. Aceste informatii pot contine erori tipografice, iar informatiile vor fi modificate, reactualizate si sterse fara instiintare prealabila. COTNARI SA isi rezerva dreptul de a aduce in orice moment modificari. Descarcarea programelor se va face pe risc prorpiu. Utilizatorul este raspunzator pentru asigurarea confidentialitatii datelor. Acest lucru este valabil in special inainte de efectuarea unei descarcari de programe de pe site-ul nostru de web. Proprietarul acestui site nu raspunde pentru virusii care afecteaza sistemul utilizatorului ca urmare a accesarii materialelor audio, video, a datelor sau textelor de pe site.

Link-uri

COTNARI SA nu ofera nici o descriere si nici o garantie in vreun fel referitoare la orice alt site de web pe care puteti alege sau il accesati prin acest site. Legaturile (link-urile) oferite de COTNARI SA care astfel de site-uri de web sunt oferite doar pentru confortul dumneavoastra si nu trebuie considerate a sugera ca COTNARI SA aproba continutul acelor site-uri de web sau orice continut al acestora. Toate informatiile existente pe prezentul site au rol pur informativ si nu au scopul de a oferi consultanta sau sfaturi intr-un anumit domeniu. Proprietarul acestui site isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor existente pe acest site. Va rugam sa verificati sectiunile referitoare la conditiile legale si politica de confidentialitate ale oricarui alt site apartinand proprietarului actualului site sau al unei terte parti catre care accesati conexiunea.

Denegare de responsabilitate

COTNARI SA nu va fi in nicio situatie responsabila fata de nicio parte pentru orice daune directe, indirecte, speciale sau alte tipuri de daune rezultante referitoare la utilizarea acestui site de web, ca de exemplu dar fara a se limita la orice pierderi de profit, intreruperea afacerilor sau pierderea de date, chiar daca partea nu este avertizata in md expres asura posibilitatilor unor astfel de daune.

Folosirea Informatiilor

Comunicatiile de la utilizatori (altele decat datele cu caracter personal) sunt tratate ca neconfidentiale si ca nefiind proprietatea acestora, iar proprietarul acestui site poate utiliza informatiile in orice scopuri, incluzand reproducerea si publicarea, precum si utilizarea ideilor in orice scopuri, inclusiv comerciale. Astfel, in cazul in care cei care acceseaza documentele produse de proprietarul acestui site intervin cu intrebari, comentarii, sugestii sau alte informatii de acest tip, in legatura cu continutul unui material, aceste informatii vor fi considerate drept non-confidentiale iar proprietarul acestui site nu va avea nici un fel de obligatie legata de asemenea informatii, avand libertatea de a reproduce, utiliza, publica si distribui informatiile respective fara nici o restrictie. Proprietarul acestui site va avea libertatea de a utiliza, in orice scop, ideile, conceptele, know-how-ul si tehnicile mentionate in aceste informatii.